Grunduddannelsen i

Nudging & adfærdsindsigter

8 kursusgange, hvor du bliver klogere på, hvordan man arbejder systematisk, ansvarligt og effektivt med at skabe dokumenterbare adfærdsforandringer!

Grunduddannelsen i

Nudging & adfærdsindsigter

8 kursusgange, hvor du bliver klogere på, hvordan man arbejder systematisk, ansvarligt og effektivt med at skabe dokumenterbare adfærdsforandringer!

OM GRUNDUDDANNELSEN I

Nudging & adfærdsindsigter

 

Igennem de sidste 10 år er nudging blevet en mere og mere populær tilgang til at forandre og ændre adfærdsmønstre i organisationer, virksomheder og offentlige organisationer. Men hvad er nudging og adfærdsindsigter egentlig, og hvordan arbejder man systematisk med disse tilgange?

Grunduddannelsen i nudging og adfærdsindsigter giver dig et solidt fundament til at kunne begynde at arbejde selvstændigt med nudging. På uddannelsen lærer du fra de førende danske kapaciteter på området om de psykologiske teorier, samt metoder og værktøjer man benytter i arbejdet med at anvende indsigter fra adfærdsvidenskaberne til at nudge. Uddannelsen er reelt akademisk funderet, samtidig med at praksis er i centrum. Uddannelsens undervisere arbejder alle til dagligt med at anvende nudging og adfærdsindsigter til at skabe forandringer i praksis. Dette afspejler sig også i, at undervisningen bygger alle pointer op ved hjælp af levende eksempler og deltagernes arbejde med egne og tænkte cases.

Selve kursets tilgang er baseret på frameworket BASIC, der er en systematisk proces til at integrere adfærdsindsigter i arbejdet med at skabe adfærdsændringer via nudging. BASIC-tilgangen er udviklet af uddannelsens hovedunderviser adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen (Roskilde Universitet) i samarbejde med OECD og baserer sig på en lang række cases fra ind- og udland. Dermed er uddannelsen en unik chance for at tilegne sig de værktøjer som man arbejde med som professionel på området.

 

 

Bagom grunduddannelsen

Uddannelsen er organiseret af adfærdsforsker og formand for Netværket Pelle Guldborg Hansen som hovedunderviser. Siden 2010 har Dansk Nudging Netværk stået i centrum for nudging i Danmark, og netværkets medlemmer omfatter mere end 100 organisationer, virksomheder og offentlige institutioner.

Grunduddannelsen er Danmarks førende og eneste fagligt funderet kursus i nudging og adfærdsindsigter – med garanti for undervisere, der faktisk er uddannet inden for relevante faglige områder og har reel erfaring med at arbejde med nudging og adfærdsindsigter. Uddannelsen afholdes altid for et begrænset antal deltagere for at sikre et intenst, relevant og nærværende undervisningsforløb.

Hvem henvender grunduddannelsen sig til?

Kurset henvender sig til alle med interesse for at skabe adfærdsforandringer, hvad end man arbejder i det offentlige, en organisation eller en virksomhed . Ofte arbejder deltagerne allerede med menneskers valg og adfærd eller skal til at starte et projekt med fokus på adfærdsforandringer, men mangler de rette redskaber til at kunne arbejde mere målrettet med nudging og adfærdsindsigter.

 

Kursusdatoer efteråret 2024:

Torsdag d. 24/10

Torsdag d. 31/10

Torsdag d. 7/11

Torsdag d. 28/11

Torsdag d. 5/12

Torsdag d. 12/12

Torsdag d. 9/1

Torsdag d. 30/1

Undervisningen foregår fra kl. 10.00 – 16.00. 

Pris:
DKK 24.995 ex moms (inkl. forplejning og kursusmaterialer)

Underviser:
Pelle Guldborg Hansen, Adfærdsforsker ved Roskilde Universitet, Formand for Dansk Nudging Netværk, Medstifter af TEN – Det Europæiske Nudging Netværk, Direktør for Center for Videnskab, Samfund og Politik, Medlem af Leadership Council BSPA – Behavioral Science & Policy Associtation, US.

 

blank
 

 

 

 

 

 

 

 

INDEN KURSUSSTART
For at give dig den bedste start på grunduddannelsen vil vi sende dig noget forberedelsesmateriale inden kursusstart. Dette er for at sikre, at vi har et godt fælles afsæt på holdet.

Sideløbende grunduddannelsen arbejder deltagerne med egen case, og det er vigtigt at have gjort sig nogle overordnede tanker om, hvad du ønsker at arbejde med – er det inden for sundhed, arbejdsmiljø, kommunikation eller noget helt fjerde?

Med casen vil du undervejs bedre kunne få relevant sparring, hvad enten du har brug for kvalificering af et projektoplæg, komme videre med et igangværende projekt, eller hvad du nu ellers måtte have af ønsker, behov eller udfordringer i forhold til at arbejde med nudging og adfærdsdesign – og for at kunne skabe de ønskede adfærdsforandringer.

 

1. MODUL: INTRODUKTION TIL NUDGING & ADFÆRDSINDSIGTER

Det første modul på Grunduddannelsen giver dig en introduktion til feltet ’nudging & adfærdsindsigter’.

Du vil få svar på spørgsmål såsom: Hvor kommer de oprindelige ideer bag nudging og adfærdsindsigter fra? Hvilke teorier og modeller arbejder man med? Hvordan adskiller disse modeller sig fra traditionelle adfærdsforandrende strategier? Hvad er en diagnostisk tilgang til nudging? Og sidst, men ikke mindst: Hvilke grupper og ressourcer kan man lade sig inspirere af?

Derudover ser vi nærmere på psykologien bag nudging. Mere specifikt betyder det, at vi ser nærmere på Daniel Kahneman og Amos Tversky’s Dual Process Theory, samt denne teoris centrale begreber (kognitive bias & heuristikker).

2. MODUL: SÅDAN IDENTIFICERER DU ET ADFÆRDSPROBLEM

I dette modul bliver du klogere på, hvordan man identificerer og konkretiserer adfærdsproblemer. Vi tager hul på første fase i BASIC, Behaviour, og med afsæt i egen case arbejder vi med værktøjer såsom adfærdsreduktion, prioritetsfilter, adfærdskortlægning samt selektion af endeligt adfærdsproblem.

3. MODUL: ANALYSE AF ADFÆRDSPROBLEMET

I tredje modul vil du få indblik i, hvad det vil sige at forklare en adfærd i et dual proces perspektiv, og hvorfor mennesker agerer, som de gør, i en bestemt måladfærd. Vi vil gå videre til næste fase i BASIC, Analysis, hvor vi analyserer og diagnosticerer udvalgte adfærdsproblemer, baseret på de eksisterende adfærdsindsigter identificeret i Behaviour-fasen. Du vil blive introduceret til ABCD-hjulet, som består af de fire felter, Attention, Belief-formation, Choice og Determination, der hver især tager udgangspunkt i et postulat omkring den rationelle menneskelige adfærd og beslutningstagning.

4. MODUL: ANALYSE/STRATEGI – ATTENTION

I fjerde modul arbejder vi videre med analysefasen, hvor du, med fokus på det  første felt i ABCD-hjulet Attention vil få indsigt i en række forskellige kognitive bias og heuristikker, samt hvordan disse indsigter kan anvendes til udvikling af nudging-strategier.

Vi vil se nærmere på hvad den menneskelige opmærksomhed er, og du vil få indblik i psykologien bag opmærksomhed, herunder de egenskaber ved denne dvs. opmærksomhedens begrænsninger, opmærksomhedens skifte-omkostninger og hhv. reaktiv og pro-aktiv opmærksomhed.

Efterfølgende påstarter vi arbejdet med den tredje fase i BASIC, Strategies, hvor du vil blive klogere på, hvordan strategier identificeres i forlængelse af adfærdsanalysen.

5. MODUL: ANALYSE/STRATEGI – BELIEF-FORMATION

I femte modul arbejder vi videre med analysefasen, hvor du, med fokus på det andet felt i ABCD-hjulet Belief-formation, vil få indsigt i en række forskellige kognitive bias og heuristikker, samt hvordan disse indsigter kan anvendes til udvikling af nudging-strategier.

Vi vil se nærmere på, hvordan mennesker intuitivt opfatter deres egen formodningsdannelse i et rationelt perspektiv, samt hvad adfærdsforskningen har fundet ud af, reelt er tilfældet når det kommer til dette emne.

Efterfølgende påstarter vi arbejdet med den tredje fase i BASIC, Strategies, hvor du vil blive klogere på, hvordan strategier identificeres i forlængelse af adfærdsanalysen.

6. MODUL: ANALYSE/STRATEGI – CHOICE

I sjette modul arbejder vi videre med ABCD-hjulet og rykker til næste fase, Choice.

Du vil blive introduceret for en række af de psykologiske faktorer, der påvirker menneskers valgadfærd, og grundtanken i den klassiske mikro-økonomi forklares.

Herefter gennemgår vi nudging-strategierne, der er tilknyttet Choice.

7. MODUL: ANALYSE/STRATEGI – DETERMINATION

I dette modul arbejder vi videre med det sidste felt i ABCD-hjulet, Determination.

Vi kigger på fastholdelse og understøttelse af motivation og selvkontrol, og du vil lære om, hvilken betydning præference-konflikter har for målfastholdelse over tid og på tværs af kontekster. Hvad der er let at træffe beslutninger om på ét tidspunkt eller i én situation, udfordres ofte af konkurrerende mål på senere tidspunkter, eller under andre omstændigheder.

Herefter gennemgår vi nudging-strategierne, der er tilknyttet Determination.

8. MODUL: EKSPERIMENTDESIGN

Ottende modul omhandler BASICs fjerde fase Intervention, og hvordan du opbygger eksperimentdesigns med henblik på at teste effekten af de nudges, som du i forbindelse med de to foregående kursusgange har udviklet i dit casearbejde. Herefter diskuterer vi de udfordringer, der optræder i forbindelse med at effekt-evaluere i den virkelige verden – og vi diskuterer de eksperimentdesigns, der vil være relevante i forbindelse med ens case.

9. MODUL: ETIK

I det sidste modul ser vi nærmere på de etiske retningslinjer og praktiske udfordringer som arbejdet med nudging og adfærdsdesign medfører. Nudge får af skeptikere kritik for at være manipulation af menneskers valg, og vi vil i denne kursusgange gennemgå de etiske overvejelser og retningslinjer som er nødvendige når du begynder at arbejde systematisk med at påvirke andre menneskers adfærd. Med afsæt i egen case arbejder du med begreber som type 1 og type 2 nudges, samt transparente og non-transparente nudges.

FREMLÆGGELSE, DISKUSSION & FEEDBACK PÅ CASES

På denne sidste dag af uddannelsesforløbet vil du skulle præsentere din case udarbejdet i løbet af uddannelsen. På baggrund af præsentationen vil der blive givet feedback og sparring fra deltagere og undervisere i forhold til den sidste tilpasning og kvalificering af casen, samt i forhold til det fremadrettede arbejde med at skabe adfærdsforandringer forankret i nudging og adfærdsdesign.

Dagen afsluttes med overrækkelse af kursusbevis, god frokost og et glas vin eller lemonade.

 

 

Kursusdatoer efteråret 2024 i København:

Torsdag d. 24/10

Torsdag d. 31/10

Torsdag d. 7/11

Torsdag d. 28/11

Torsdag d. 5/12

Torsdag d. 12/12

Torsdag d. 9/1

Torsdag d. 30/1 

Undervisningen foregår fra kl. 10.00 – 16.00.

Pris:
DKK 24.995 ex moms (inkl. forplejning og kursusmaterialer)

Underviser:
Pelle Guldborg Hansen, Adfærdsforsker ved Roskilde Universitet, Formand for Dansk Nudging Netværk, Medstifter af TEN – Det Europæiske Nudging Netværk, Direktør for Center for Videnskab, Samfund og Politik, Medlem af Leadership Council BSPA – Behavioral Science & Policy Associtation, US.

JEG VIL GERNE TILMELDES DET NÆSTE HOLD: 

14 + 2 =

FÅ BESKED, NÅR DATOERNE FOR FORÅRSSHOLDET 2025 ER PLANLAGT  

12 + 8 =

HVAD SIGER ANDRE OM UDDANNELSEN? 

Når man, som jeg, er nysgerrig efter at forstå, hvordan vi på en etisk forsvarlig måde, kan nudge den ønskede adfærd frem, så har grunduddannelsen været spot on.

Susanne Meyersahm

Kontorchef i Udlændingestyrelsen

Susanne Meyersahm deltog på efterårskurset 2022. Du kan læse hele hendes beretning om kurset her

Brug for mere viden?

Hvis du har brug for at vide mere om uddannelsen, kan du altid tage kontakt til DNN på kontakt@danishnudgingnetwork.dk   – vi står klar til at svare på dine spørgsmål.