Adfærd

Viden

Hvis du vil vide hvordan menneskers adfærd og valg bliver formet og påvirket, så er der en lang række ressourser du kan kaste dig over. Her har vi udvalgt en række bøger, artikler og videoer, vi mener forklarer nudging, adfærdsindsigter og adfærdsøkonomi bedst. På listen er der både bøger for nybegynderen, der leder efter en introduktionsbog med gode eksempler, og for eksperten, der mangler en udfordrende, teoretisk bog.

Der er fri adgang til artiklerne.

Nudge - Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness

Af Richard H. Thaler og Cass R. Sunstein 

Bogen fra 2008 der startede nudge-bølgen af Richard Thaler, adfærdsøkonom fra Chicago Booth, og Cass Sunstein, jurist fra Harvard Universitet. 

Hvad er Nudging?

Af Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker ved Roskilde Universitet

I denne artikel gennemgås distinktionen mellem nudge og nudging og de bagvedliggende etiske overvejelser, man bør gøre sig, inden man forsøger at påvirke andre menneskers adfærd og valg.

Tools and Ethics for Applied Behavioural Insights: The BASIC Toolkit

Af Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker ved Roskilde Universitet, i samarbejde med OECD

I denne rapport præsenteres du for frameworket BASIC, en diagnostisk proces-model, bestående af fem faser som sigter på en systematisk integration af teoretiske og metodiske indsigter fra adfærdsvidenskaberne i udviklingen af adfærdsbaserede offentlige politikker.

At Tænke Hurtigt og Langsomt

Af psykolog Daniel Kahneman

Bogen går i dybden med forståelsen af det menneskelige adfærdssystem, som kort forklaret er styret af to systemer; et hurtigt og intuitivt og et langsomt og refleksivt system. Disse to systemer er nødvendige at have kendskab til for at kunne arbejde løsningsorienteret med en adfærdsproblematik, og bogen giver en god introduktion til menneskets kognitive processer. 

The Mind is Flat

Af neurovidenskabs-mand og psykolog Nick Chater 

Den traditionelle måde at tænke om vores sind bygger på, at vi har en stor dybde i vores underbevidsthed og personlighed. På baggrund af ny forskning inden for neurovidenskab og adfærdspsykologi påviser Chater, at vores ideer, motiver og tanker ikke genereres gennem vores underbevidsthed men i øjeblikket.

Predictably Irrational - The Hidden Forces That Shape Our Decisions

Af Dan Ariely, professor i psykologi og adfærdsøkonomi ved Duke University

En humoristisk og letforståelig evaluering af de kulturelle kilder til ulogiske beslutninger, der samtidig udforsker grundene til at irrationelle tanker ofte vinder over mere fornuftige praksisser.

The Definition of Nudge and Libertarian Paternalism: Does the Hand Fit the Glove?

Af Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker ved Roskilde Universitet 

I denne artikel fremlægges en præcis og faglig definition af et nudge.

The Power of Habit

Af journalist Charles Duhigg

Mennesker er udprægede vanedyr, men det er faktisk muligt at ændre de dårlige vaner, hvis man gør det rigtigt, og det er også muligt at opbygge nye gode vaner. Bogen forklarer de neurologiske processer der står bag opførsel og vaner, og beskriver hvordan selvkontrol og succes i stor stil er præget af vaner.

Real World Research

Af Colin Robson, professor i Human and Health Science

Denne bog forklarer de forskellige trin, der er nødvendige for at udføre anvendt forskning på et højt fagligt niveau i den virkelige verden.

Videoer

Share This