Kommende arrangementer 

Mere info kommer snart!

Tidligere arrangementer

Netværksmøde i København og i Aalborg: Nudging og Adfærdsindsigter er kommet for at blive

I de sidste år har Nudging og Adfærdsindsigter spredt sig som en steppebrand inden for mange institutioner, organisationer og virksomheder – ikke blot internationalt, men også her i Danmark. I kølvandet er der blevet udgivet en del rapporter og mange forskellige, mere eller mindre gennemtænkte, oversigter over adfærdsindsigter.

Dette netværksmøde vil omhandle tilblivelsen af BASIC-frameworket, samt en kort introduktion til de 5 faser i frameworket. Introduktionen vil blive givet af Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker fra Roskilde Universitet, der har udviklet BASIC på baggrund af 10 års arbejde med adfærdsindsigter. Herefter er det ønsket at diskutere med medlemmerne, hvordan I vil kunne anvende BASIC i jeres hverdag.

Netværksmøde: København den 29. august 2019

Netværksmøde: Aalborg den 5. september 2019

Netværksmøderne er gratis for medlemmer i Dansk Nudging Netværk

Netværksmøde: Sådan anvender du nudging og adfærdsindsigter effektivt og ansvarligt

Hvilke værktøjer har man til rådighed for at anvende nudging og adfærdsindsigter? Og hvordan sikrer man at overholde det etiske ansvar, når ønsket er at ændre ved menneskers adfærd?

Dette netværksmøde svarer netop på disse spørgsmål ved at introducere BASIC – A Toolkit & Ethical Guidelines for Apply Behavioral Insights til Public Policy. En ny ramme, der er beregnet til offentlige politiske beslutningstagere, forskere og praktikere, der er interesserede i at anvende nudging i offentlig politik udvikling, design og levering.

Netværksmøde: Aarhus den 22. november 2018

Netværksmødet er gratis for medlemmer i Dansk Nudging Netværk

Netværksmøde: Organ Donation

Hvad virker bedst: Defaults eller prompts? Hvilke etiske dilemmaer er forbundet med brugen af henholdsvis defaults og prompts i forsøget på at ændre menneskers adfærd – og hvad sker der med denne overvejelse, når vi øger alvoren af det, der står på spil? Dette, og meget mere, skal vi diskutere ved næste temamøde, hvor vi tager afsæt i indsatser ifm. forsøget på at øge mængden af organ donorer. Vi kommer ind på konkrete cases og eksperimenter foretaget i DNN regi samt erfaringer gjort i resten af verden.

Er du i tvivl om hvad defaults og prompts egentlig er, så bør du deltage i dette arrangement, for at lære disse to essentielle nudge-begreber godt at kende  – og er du omvendt en haj til defaults, så bør du deltage for at bidrage til en rig diskussion om konkrete erfaringer, viden, etik og ansvar.

Netværksmøde: København den 4. april 2018

Netværksmødet er gratis for medlemmer i Dansk Nudging Netværk.

Netværksmøde: Public Policy

Vores næste arrangement bliver en inspirationsfest uden lige, når vi taler om nudgings potentialer ifm. udviklingen af offentlige politikker. Det er et emne, hvor vores formand har særligt meget på sinde, og som mange af vores medlemmer beskæftiger sig med i den ene eller anden retning.

Vi kommer bl.a. til at snakke om OECD’s arbejde med adfærdindsigter i regulatory policy, som er under rygende udvikling. OECD’s arbejde foregår i samarbejde med London School of Economics, Ideas42 og ikke mindst The European Nudging Network (TEN); DNN’s “søster”.  Det kan du læse mere om her: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/behavioural-economics.htm.

 

Sted: NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Netværksmødet er gratis for medlemmer i Dansk Nudging Netværk.

Netværksmøde: Adfærd og arkitektur

Dansk Nudging Netværk inviterer til temamøde den 28. oktober!

Talere:

Pelle Guldborg Hansen (Formand for Dansk Nudging Netværk)

Casper Holm (Regime)

Helle Juul (Juul Frost Arkitekter)

Netværksmøde: København den 28. oktober 2017

Netværksmødet er gratis for medlemmer i Dansk Nudging Netværk.

 

 

Byen for Livet workshop den 27. oktober 2016

Den 27. oktober 2016 var Dansk Nudging Netværk med til at holde en workshop sammen med Byen for Livet. Byen for Livet er en kommende demensbydel i Odense, og workshoppen drejede sig om at udvikle nudges til folk med demens. Idéuviklingen foregik gennem   et spil udviklet specielt til formålet. Se billeder fra workshoppen til højre!

 

Netværksmøde: Nudging mod madspild

Den 25. august 2016 inviteres Dansk Nudging Netværks medlemmer til endnu et spændende inspirationsarrangement, der kan give et nyt perspektiv på menneskers adfærd, som I kan bruge i jeres arbejde. Temaet denne gang er Nudging mod madspild.

Vi har fået æren af at præsentere fire spændende oplægsholdere, der kommer og giver hver deres perspektiv på, hvordan adfærdsvidenskab kan bruges til at løse samfundets udfordringer med madspild og overspisning.

 

Netværksmøde: København den 25. august 2016

Netværksmødet er gratis for medlemmer i Dansk Nudging Netværk.

 

Share This