Adfærdspåvirkning af parkerende cyklister og buspassagerer

I dette Nudgeaton projekt har en gruppe studerende fra RUC arbejdet sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), Københavns Kommune.

TMF sendte følgende problemstilling til Dansk Nudging Netværk:

Konflikt mellem buspassagerer og cykelparkering: I arkaden, der forbinder Nørreport med Israels plads og Torvehallerne parkerer folk deres cykler mellem søjlerne. Vi har ansat såkaldte cykelbutlere til at stille cyklerne ordentligt, men det rækker ikke. Udfordringen er, at der på den anden side af cykelstien er en smal busperron, hvor mange buspassagerer står af bussen. Pga. de mange parkerede cykler kan buspassagererne ikke overskue at finde direkte ind på fortovet. Mange vælger derfor at gå på cykelstien op mod Nørreport st.

Det er problematisk både for cyklister og buspassagerer. Kan man påvirke buspassagernes adfærd, så de på trods af cyklerne alligevel går op på fortovet? Eller kan man påvirke cyklisterne til at parkere mere hensigtsmæssigt?

 

Se her billeder af, hvordan gruppen valgte at tackle problemet, og læs deres formidlingsartikel herunder.

(De studerende) har været engagerede, faglige, professionelle og meget fleksible.

Vi har været glade for samarbejdet. Dels fordi vi kan bruge resultatet til noget, dels fordi vi får et frisk fagligt pust.

Camilla Junggren

Kommunikationskonsulent, Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Sidder du med en god problemstilling til Nudgeaton? Skriv din info her, og så kontakter vi dig og snakker om det.

Kan to ruller orange tape ændre cyklisters parkeringsvaner?

Gruppemedlemmer: Amalie Thilde Petersen, Benedicte Helverskau, Line Maria Bonde, Maria Aminah Sebrina Nielsen, Nicoline Silke Strand Henriksen

I arkaden mellem Nørreport Station og Torvehallerne bliver der parkeret mange cykler, som skaber konflikter i området. Dog behøver løsningen på konflikterne ikke nødvendigvis at være komplekse og kræve store økonomiske udgifter. Vi har testet om to ruller orange tape kan påvirke cyklisters parkeringsvaner.

Synet, der møder én ved arkaden, er hektiskt. På den ene side af arkaden forsøger cyklister at klemme deres cykler ind på det i forvejen tæt pakkede område, der ligner cykelparkering. Der er ikke nogle regler for, om parkering er tilladt eller ej. På den anden side af de parkerede cykler støder forvirrende buspassagerer og cyklister sammen i en kaotisk situation, som er helt typisk for morgentrafikken i København.

Arkaden på Frederiksborggade, der forbinder Nørreport Station med Torvehallerne, er spækket med cykler. Cyklerne blokerer blandt andet for, at buspassagerer, der stiger af busserne ved stoppestedet på Frederiksborggade, kan komme ind på fortovet. Yderligere passer bushellens størrelse ikke altid til antallet af buspassagerer, der stiger af bussen, og de kan derfor være tvunget til at gå på cykelstien. Ved sådanne situationer kan buspassagererne derfor være til stor gene for de cyklende cyklister.

 

Skab opmærksomhed

I forbindelse med vores tests, blev der med den orange tape dannet fem afmærkede felter, ud af de i alt syv huller, der er i arkaden. Formålet var, at de parkerende cyklister skulle holde indenfor de afmærkede felter, og at de resterende to cykelfrie huller skulle benyttes af de gående til at gå ind på fortovet. Der blev yderligere anvendt plakater til at informere om de afmærkede felters funktion til de parkerende cyklister. Ikke alle overholdt anvisningen om ikke at parkere i de cykelfrie huller. Alligevel så vi en positiv effekt med et fald på 38,2 % cykler i de pågældende huller. Samtidig har vi set en stigning på 154,8 % buspassagerer, der gik ind på fortovet. Grundlæggende for trafikanterne ved arkaden er, at de finder information i det, andre trafikanter gør, derfor prøver vores projekt at kommunikere, hvad de i stedet burde gøre.

 

Simpelt og effektivt

Vi mener, at løsningen på problemet kan være simpel og ikke nødvendigvis bør kræve store økonomiske udgifter. Vi har forsøgt at nudge de parkerende cyklister til at parkere mere hensigtsmæssigt ved hjælp af de afmærkede felter og plakaterne. Hensigten er at påvirke de parkerende cyklisters adfærd på en måde, der i princippet ikke bør betyde noget, men gør det i praksis. Dette er definitionen på et nudge.

Vores testresultater viser, at den orange tape gør en forskel, da færre vælger at holde deres cykler parkeret i de frie huller i arkaden. Dette er kun gældende til et vist tidspunkt. I løbet af morgentimerne bliver de afmærkede felter i arkaden fyldt op med parkerede cykler. Derfor ser cyklisterne sig nødsaget til at parkere i de cykelfrie huller, da der ikke er andre parkeringsmuligheder.

Vores projekt bunder i en større problematik omkring cykelparkering i København. Rundt omkring i København bliver cykler smidt forskellige steder og kan være til gene for andre trafikanter. Dette er særligt gældende ved togstationer, hvor problemet er størst. I takt med at flere og flere københavnere tager cyklen i hverdagen, opstår der problemer i forhold til mangel på parkeringsmuligheder.

Vi håber, at vores projekt kan skabe opmærksomhed omkring københavnernes cykelparkeringsvaner for at skabe et bedre flow for trafikanterne i myldretiden. København er i rivende udvikling på cykelområdet, og vi følger spændt med i Københavns Kommunes nye tiltag.