DNN

Nudgeaton

– Som medlem af Dansk Nudging Netværk har du en unik mulighed for at få en problemstilling bearbejdet, når 20 kommunikations-studerende fra Roskilde Universitet vil arbejde med din og andre virksomheders problemstillinger i løbet af et helt semester

DNN

Nudgeaton

– Som medlem af Dansk Nudging Netværk har du en unik mulighed for at få en problemstilling bearbejdet, når 20 kommunikations-studerende fra Roskilde Universitet vil arbejde med din og andre virksomheders problemstillinger i løbet af et helt semester

NUDGEATON

Hvert år har medlemmer af Dansk Nudging Netværk mulighed for at deltage i to halvårlige Nudgeaton arrangeret af DNN og Roskilde Universitet.

Hvordan foregår det?

De studerende begynder en 3 ugers workshop i nudging, i slutningen af februar samt september, med undervisning af stifter af DNN Pelle Guldborg Hansen. På workshoppen lærer de studerende, hvordan adfærdsproblemer kortlægges, diagnosticeres og påvirkes i en hensigtsmæssig retning ved brug af teorier og metoder fra nudging. Efter deres katapult af en workshop er endt, viderefører de deres arbejde i et semesterprojekt, som afsluttes i slutningen af maj samt december.

De studerende skal have muligheden for at arbejde med ægte og relevante problemstillinger, i samarbejde med en organisation/virksomhed, som har en særlig interesse og motivation for brugen af nudging og udvikling af viden heraf. Dansk Nudging Netværk fungerer som et bindeled mellem nudge-projektarbejdet på RUC og de bedst egnede virksomheder/organisationer, for at sikre kvalitet begge veje i et godt projektsamarbejde.

Vigtigt!: Når du som virksomhed/organisation deltager i DNNs Nudgeaton, skal du være klar på at arbejde sammen med de studerende. Dette indebærer, at du/I sætter tid af til at mødes med de studerende undervejs i processen og giver dem adgang til de områder, som de skal undersøge.

 

Det du skal gøre:

Send en ét-sides beskrivelse af din problemstilling. Beskrivelsen bør indeholde følgende:

 • Uddybende beskrivelse af problemstilingen
 • Ønsker til samarbejdsform og projektgruppe
 • Beskrivelse af virksomheden
 • Navn, E-mail og telefonnummer på kontaktpersonen og gerne et billede
 • Eventuelt relevant billedmateriale

Skriv ind til os, hvis du er i tvivl om, hvordan din problemstilling passer ind i et nudge-projekt. Vi er også parate til at tage en snak sammen, for at du kan give de studerende en god problemstilling og et godt udgangspunkt for deres projekt.

Tidligere studerende har bl.a.:

 • Hjulpet skoleledelsen med at få elever til at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forbindelse med COVID-19
 • Lavet de velkendte fodspor ved skraldespandende i København
 • Arbejdet med adfærdspåvirkning af parkerende cyklister og buspassagerer
 • Forbedret problemer med madspild i restauranter
 • Fået fitness-gængerne til at spritte af efter deres tur på løbebåndet
 • Effektiviseret receptionen på rigshospitalet
 • … og meget meget mere!

(De studerende) har været engagerede, faglige, professionelle og meget fleksible. Vi har været glade for samarbejdet. Dels fordi vi kan bruge resultatet til noget, dels fordi vi får et frisk fagligt pust.

Camilla Junggren

Kommunikationskonsulent, Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Share This