DNN Nudgeaton

Hvert år har medlemmer af Dansk Nudging Netværk mulighed for at deltage i to halvårlige Nudgeaton arrangeret af DNN og Roskilde Universitet.

 

Som medlem af Dansk Nudging Netværk har du en unik mulighed for at få dine problemstillinger bearbejdet, når 20 studerende fra Kommunikation på Roskilde Universitet vil arbejde med dine og andre virksomheders problemstillinger i løbet af et helt semester.

 

Tidligere studerende har bl.a.:

  • Lavet de velkendte fodspor ved skraldespandende i København
  • Forbedret problemer med madspild i restauranter
  • Fået fitness-gængerne til at spritte af efter deres tur på løbebåndet
  • Effektiviseret receptionen på rigshospitalet
  • … og meget meget mere!

 

Hvordan foregår det?

De studerende begynder en 3 ugers workshop i nudging, i slutningen af februar samt september, undervist af DNN’s formand Pelle Guldborg Hansen. På workshoppen lærer de studerende, hvordan adfærdsproblemer kortlægges, diagnosticeres og påvirkes i en hensigtsmæssig retning ved brug af teorier og metoder fra nudging. De studerende skal have muligheden for at arbejde med ægte og relevante problemstillinger, i samarbejde med en organisation/virksomhed, som har en særlig interesse og motivation for brugen af nudging og udvikling af viden heraf. Det er her, at medlemmerne i Dansk Nudging Netværk kommer ind i billedet. Netværket fungerer som et bindeled mellem nudge-projektarbejdet på RUC og de bedst egnede virksomheder/organisationer, for at sikre kvalitet begge veje i et godt projektsamarbejde.

 

Indsendte problemstillinger fra virksomheder og organisationer præsenteres for de studerende, som fordeles i projektgrupper med frit slag mellem problemstillingerne. Efter deres katapult af en workshop er endt, så viderefører de deres arbejde i et semesterprojekt, som afsluttes i slutningen af december.

 

Vigtigt!: Når du som virksomhed/organisation deltager i DNNs Nudgeaton, skal du være klar på at arbejde sammen med de studerende. Dette indebærer, at du/I sætter tid af til at mødes med de studerende undervejs i processen og giver dem adgang til de områder, som de skal undersøge.

 

Det du skal gøre:

Send en ét-sides beskrivelse af jeres problemstilling(er). Beskrivelsen bør indeholde følgende:

  • Uddybende beskrivelse af problemstilingen
  • Ønsker til samarbejdsform og projektgruppe
  • Beskrivelse af virksomheden
  • Navn, E-mail og telefonnummer på kontaktpersonen og gerne et billede
  • Eventuelt relevant billedmateriale

 

Skriv ind til os, hvis du er i tvivl om, hvordan dine jeres problemstillinger passer ind i et nudge-projekt. Vi er også parate til at tage en snak sammen, for at I kan give de studerende en god problemstilling og et godt udgangspunkt for deres projekt.

Læs om et tidligere nudgeaton projekt:

Share This